Ogłoszenie o wolnym stanowisku - referent


POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W WODZISŁAWIU ŚL.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

- referent
Wymiar etatu: 0,5

Liczba stanowisk pracy - 1
Miejsce wykonywania pracy:

Wodzisław ŚL. oś. 1 Maja 16D
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów (prowadzenie spisów, rejestrów i teczek)
 • prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
 • opracowywanie projektów oraz sporządzanie czystopisów pism,
 • sporządzanie protokołów, notatek służbowych z przeprowadzonych czynności w terenie
 • wydawanie zaświadczeń,
 • przygotowywanie materiałów i sporządzanie sprawozdań i zestawień,
 • prowadzenie postępowań zleconych przez powiatowego inspektora,
wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: średnie techniczne - budowlane,

pozostałe wymagania: niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa budowlanego, KPA
 • znajomość obowiązujących przepisów i procedur w administracji
 • umiejętność obsługi komputera, (Windows, Excel)

wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskalaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
Termin składania dokumentów:

08 - 06 - 2011r.
Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.

44-304 Wodzisław ŚL. oś. 1 Maja 16D

Z dopiskiem "Oferta pracy"

Inne informacje:

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data stempla wpływu) nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem tel. (32) 456-19-07

Informacja wytworzona przez:
Marek Szymański , w dniu:  25‑05‑2011 09:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Szymański tel.:mszymanski , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
25‑05‑2011 09:27:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive