KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W WODZISŁAWIU ŚL.


KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W WODZISŁAWIU ŚL.

w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa".

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, informuję Państwa o przyjętym przez PINB w Wodzisławiu Śl. sposobie postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć klientów Urzędu tzn.:

- ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,

- wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,

- w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub korzystając z EPUAP).

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl. będzie informował na bieżąco.

 

 

Mieczysław Widenka

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
5KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja w sprawie godzin urzędowania inspektoratu w dniu 9 marca 2018r.

26‑02‑2018 11:54:27
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dot. obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych wynikających z art. 61 i 62 ustawy - Prawo budowlane

30‑01‑2011 20:07:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właściciel i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym z dnia 30.11.2011r

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy - Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Robert Dziwiński

Warszawa, 30 listopada 2011 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do własciciel i i zarzadców obiektów budowlanych w zwiazku z potencjalnymi zagro!eniami wystepujacymi w okresie zimowym

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat GINB w sprawie zalegającego śniegu

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Szymański , w dniu:  29‑01‑2011 04:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑03‑2020 14:06:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive